Monday, May 22, 2017

កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៥សៀមរាប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី ​ក្រសួងអប់រំ យុវជន បានអញ្ជើញជាគណអធិបតីក្នុងពិធីបើក "កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៥" ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃកិច្ចប្រជុំនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥   ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គររីស៊ត (Sokha Angkor Resort)  ខេត្តសៀមរាប។
ថ្លែងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ  ឯកឧត្តមបណ្ឌិត   រដ្ឋមន្រ្តី  បានមានប្រសាសន៍​ថា៖​កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រង​គម្រោង​ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (NPM) សម្រាប់អនុវត្ត​គម្រោងនេះ គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចូលរួមទាំង៩សិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានឱ្យដឹងផងដែថា៖ កន្លងមកស្ថាប័នសម្រាប់រង្វាយតម្លៃ និងកម្មវិធីសិក្សា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានជួយគាំទ្រ និងនែនាំពីវិធីសាស្ត្រនានាសម្រាប់កម្មវិធីនេះ។ ជាមួយនេះដែរ ​គម្រោងបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យយើងធ្វើការ​សហការគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ និងស្ថាប័នរង្វាយតម្លៃ នៃប្រទេសសមាជិក។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថា៖ កិច្ចប្រជុំនេះ គឺជាវេទិកាគន្លឹះមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងវិភាគ និងពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលរបស់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​សាកល្បង​ដែល​បានអនុវត្ត​ក្នុងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកក្នុងកំឡុង ខែកញ្ញា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដែល​កិច្ច​ប្រជុំ​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​មាន​​លទ្ធភាពរកឃើញនូវគម្រោងលម្អិតទាំងអស់នៃការសិក្សាសំខាន់ៗ ដើម្បីអនុវត្តនាខែកញ្ញា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ហើយដែលយើងនឹងអាចបង្កើតនូវស្ដង់ដារបច្ចេកទេសរបស់ PISA ឱ្យកាន់​តែទាក់ទង​បន្ថែម​ទៀតទៅនឹងបរិបទរបស់បណ្តាប្រទេសជាសមាជិក។ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិដើរតួរនាទីយ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការសម្រួច និងបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវ នូវដំណើរការកម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់គម្រោង​ការអភិវឌ្ឍ​ និងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការ​អនុវត្តកម្មវិធី​រង្វាយ​តម្លៃ​សិស្ស​កម្រិត​អន្តរជាតិ និងការវាយតម្លៃដ៏ទៃៗទៀត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥-២០១៨ ដែលពួកគាត់បាន​ចូលរួម​បណ្តុះ​បណ្តាល​ចំនួន​៨វគ្គ លើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា រាប់បញ្ចូលទាំងគម្រោង និងគំរូ អភិវឌ្ឍសម្ភារៈបរិក្ខា ការអនុវត្តការស្ទង់មតិ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ការរៀបចំកូដ​នៃការឆ្លើយ​តបរបស់សិស្សានុសិស្ស ការធ្វើរបាយការណ៍ និងការវិភាគ​ទិន្នន័យ។
លោក ម៉ៃឃើល  ប្រធានគម្រោងកម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ  នៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដែលហៅកាត់ថា OECD បានមានប្រសាសន៍ថា៖ សហគមន៍អន្តរជាតិបានរួបរួមគ្នា ដើម្បីសម្រេច​ឱ្យបាននូវវត្ថុបំណង​ដ៏ធំធេង និង​ទទួលបាននូវសមធម៌ និងគុណភាពអប់រំប្រកបដោយបរិយាបន្ន។ គោលដៅអប់រំទី៤ នៃគោល​ដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព​ (SDGs) ផ្តល់ឱ្យយើងនូវ​ឱកាស​ដើម្បីលើកកំពស់ការងារក្នុង​ចំណោម​ប្រទេសនានា អង្គការអន្តរជាតិ និងដៃគូរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយ និងចាត់​វិធាន​ការនានាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។
 គាត់បានបន្តទៀតថា៖ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០មក ជារៀងរាល់បី​ឆ្នាំ ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសចំនួន ៨០ និងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច សហការគ្នា តាមរយៈ​កម្មវិធី​តេស្ដ​រង្វាយ​តម្លៃសិស្សកម្រិអន្ដរជាតិ ដើម្បីប្រៀបធៀប ថាតើប្រព័ន្ធ​សិក្សា​របស់​ពួកគេ​ល្អកម្រិត​ណា ក្នុង​ការត្រៀម​រៀប​ចំ​យុវជនសម្រាប់ការងារ និងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួន។ ​នាពេលបច្ចុប្បន្ន កម្មវិធី​រង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ គឺជាការរួម​​ចំណែកវិភាគទានដ៏សំខាន់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្ត​គោល​ដៅអប់រំ នៃគោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយចីរភាព  ដើម្បីសម្របសម្រួល និងលើកទឹក​ចិត្តឱ្យមាន​ការចូល​រួម​របស់​ប្រទេស​ជាសមាជិក​ឱ្យបាន​ទូលំ​ទូលាយក្នុងកម្មវិធីតេស្ដរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ និងការសិក្សា​ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បី​លើក​កម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្ស។ កម្មវិធីតេស្ដរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់អភិវឌ្ឍបាន​ខិតខំប្រឹងប្រែង និងមានការរីកចម្រើនក្នុងការពង្រឹងនៃការស្ទាបស្ទង់កម្មវិធីតេស្ដរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ។
កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក មួយចំនួនដូចជា៖ ប៊ូតាន អេក្វាឌ័រ ក្វាតេម៉ាឡា ហុងឌូរ៉ាស ប៉ាណាម៉ា  ប៉ារ៉ាហ្កាយ សេណេហ្គាល់  សំប៊ី  ប្រេស៊ីល កូសូវ៉ូ និងបុគ្គលិកអប់រំ អ្នកជំនាញនៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (OECD) តំណាងអង្គការអន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ចំនួន ៨៥ នាក់។
កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញ និងការពិភាក្សា​ពីលទ្ធផល​នៃការអនុវត្ត​កម្មវិធី រង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ​ និងពិនិត្យ​លើគម្រោង​លម្អិត​សម្រាប់​ប្រមូល​លទ្ធផល​នៃការ​សិក្សា​សំខាន់ៗ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឱ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ បានចូលរួម​ក្នុងការវាយ​តម្លៃ​បំណិន​របស់​សិស្ស​អាយុ១៥ឆ្នាំ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ហើយលទ្ធផលបានពីការវាយតម្លៃ នឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ ដើម្បីកែលម្អគោលនយោបាយអប់រំ យុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ កម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀន និងរៀន ។
សូមបញ្ចាក់ផងដែរថា ៖កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ NPM ត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន៤​លើករួចហើយ គឺលើកទី១ នៅប្រទេស អេក្វាឌ័រ  លើកទី២ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងលើកទី៣​នៅប្រទេស​ប៉ារ៉ាហ្កាយ និងលើកទី៤ នៅប្រទេសសំប៊ី។ ​ដោយមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានសន្តិភាព និងសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងមានភាពម្ចាស់ក្នុងកិច្ចដឹកនាំការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈស្មារតីនៃអង្គប្រជុំ AIG លើកទី៣ បានស្នើសុំឱ្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ "កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៥"   ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥   ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ​សុខាអង្គររីស៊ត (Sokha Angkor Resort)  ខេត្តសៀមរាប។

"The 5th National Project Manager for Program for International Student Assessment for Development - NPM" 22-25 May, 2017
SIEM REAP, Cambodia – 22 MARCH 2017
From 22nd to 25th of May, 2017, the Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) of the Kingdom of Cambodia officially hosted "The 5th National Project Manager for the Program for International Student Assessment for Development-NPM" at Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia. This opening ceremony of the NPM presided over by H.E. Dr. HANG CHUON NARON, Minister of the Ministry of Education, Youth and Sport.
H. E. Dr. Minister said; ''The PISA for Development project is an opportunity for all the nine participating countries to collectively engage ourselves in peer-to-peer learning. In our case, the Korea Institute for Curriculum and Evaluation from Korea has supported and guided us in many ways. Moreover, the project also allows us to collaborate with Ministries of Education and Assessment Institutes from other participating countries."
He expressed that "This meeting is a key platform for reviewing and analyzing the outcomes of the PISA for Development Field Trial, as implemented in the participating countries during September-December 2016. This meeting enables us to explore detailed plans for the main study, as implemented during September-December 2017. We will also be making the PISA’s Technical Standards more relevant to contexts of the participating countries. The National Project Managers play an essential role in shaping and guiding the contextualization process for the PISA for Development project. To enhance capacity of the National Project Managers to implement PISA and other large-scale assessments, during 2015-2018, they attend eight trainings on different topics, including framework and item development, sampling, translation/adaptation of survey instruments, data management, coding of students’ responses, data analysis and reporting. "
Michael, PISA Project Director of the OECD said; "The international community is united to achieve ambitious objectives to ensure inclusive and equitable quality education.  The education goal 4 of the Sustainable Development Goals (SDGs) provides us with an opportunity to advance the work among countries, international organizations, and other partners to identify challenges and take actions for progress."
He continued; "Since 2000, every three years, some 80 countries and economies collaborate through the PISA to compare how well their school systems prepare young people for life and work.  Today PISA is considered as one of the important contributions to the monitoring and the implementation of the SDG education goals, and to facilitate and encourage the participation of a wider range of countries in PISA and in peer-learning to improve the learning of students, PISA for Development has been making efforts and progress in enhancing the PISA survey."
This meeting aim to review and discuss the outcomes of the PISA for Development Field Trial, and look ahead to detailed plans for data collection of the main studies in order to provide developing countries the opportunities to participate in the evaluation of education system worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students. The results from that evaluation will be used to enhance education policy, education strategy, curriculum, teaching and learning process. 
Eighty five participants attended the meetings are the representatives from PISA-D countries: Bhutan, Cambodia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Senegal, Zambia and the representatives from PISA countries: Brazil and Kosovo and the representatives from the PISA-D development partners, the PISA-D institutional partners, selected experts, international contractors, and the OECD Secretariat.
The National Project Manager Meeting (NPM) was organized 4 times. The first meeting was held in Ecuador, the second meeting in USA, the third meeting in Paraguay and the fourth meeting was held in Zambia. As we see the Cambodia's development with peace and security and good governance in accordance with the 3rd IAG - meeting suggested the Ministry of Education, Youth and Sport to host "the 4th International Advisory Group Meeting for the Program International Student Assessment for Development- IAG" which held from 17- 19 May, 2017   and "the 5th National Project Manager for Program for International Student Assessment for Development - NPM" which held from 22-25 May, 2017 at Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia.

Wednesday, May 17, 2017

"The 4th International Advisory Group Meeting for the Program for International Student Assessment for Development-AIG" 17-19 May, 2017

SIEM REAP, Cambodia – 1 7 MARCH 2017
From the 17th  to 19th of May, 2017, the Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) of the Kingdom of Cambodia officially hosted "The 4th International Advisory Group Meeting for the Program for International Student Assessment for Development-AIG'' at Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia. This opening ceremony presided over by H.E. Dr. NATH Bunroeun, Secretary of State of the Ministry of Education, Youth and Sport.
The PISA for Development project is an opportunity for the participating countries to collectively engage ourselves in peer-to-peer learning. In our case, the Korea Institute for Curriculum and evaluation from Korea has supported and guided us in many ways. Moreover, the project also allows us to collaborate with Ministries of Education and Assessment Institutes from other participating countries.
H.E. Dr.  MoEYS- Secretary of State says "the collaboration within the participating countries of the PISA-D project should contribute to implementing the MoEYS’ Education Strategic Plan and Cambodia’s vision of better participating in the global economy and achieving the transition to a middle-income country by 2030 and a high-income country by 2050, as reflected in its Industrial Development Policy (IDP). In light of generating economic growth and job creation, joint collaboration within the countries of the PISA for Development project plays an essential role in implementing the Ministry’s ESP 2014-2018 and future ESP formulation and operationalization,"  and this meeting happens one year after the third meeting of the International Advisory Group that was conducted in Paraguay in March 2016. Since then, the Field Trial has been successfully implemented. The current meeting enables us to revise results of the Field Trial. Throughout this meeting, we are going to also review the annual report on project activities, the sampling design, and the detailed plans for 2017/2018. We shall also explore the project’s capacity-building activities and outcomes, PISA for Development assessment and analytical framework analysis and reporting Plan."
H.E. Dr.  MoEYS- Secretary of State at the event continued "This meeting is aligned with the Education Strategic Plan 2014-2018 of the Ministry of Education, Youth, and Sport (MoEYS) in terms of strengthening quality of education through effective incorporation of assessment results into teaching and learning processes for contributing to implementing national learning assessment framework. This meeting also contributes to promoting the national learning assessment framework’s strategic role in supporting quality education while it also provides a forum for the representatives from the participating countries to present their activities and to foster collaboration on areas of mutual interests, globally. "
"I would like to take this opportunity thank to express OECD’s appreciation on Cambodia’s strong leadership in joining this initiative.  Cambodia has been fully committed to improving learning for its students by addressing the challenges of quality and equity of education, and by being a pioneer of developing and conducting a PISA which could provide invaluable data and analysis to lead evidence-based policy discussions that are meaningful in the context of middle and low income countries." said Yuri, Head of the OECD 's Division.  
The meetings aim to review and discuss the outcomes of the PISA for Development Field Trial, and look ahead to detailed plans for data collection of the main studies in order to provide developing countries the opportunities to participate in the evaluation of education system worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students. The results from that evaluation will be used to enhance education policy, education strategy, curriculum, teaching and learning process. 
The 75 participants attended the meetings are representatives from PISA-D countries: Bhutan, Cambodia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Senegal, and Zambia, and the representatives from PISA countries: Brazil and Kosovo, and the representatives from the PISA-D development partners, the PISA-D institutional partners, selected experts, international contractors, and the OECD Secretariat.
I'd like to mention, the Program for International Student Assessment for Development​(PISA- D) was created by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) since 2013, aims to provide developing countries the opportunities to participate in the evaluation of education system worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students. The results from that evaluation will be used to enhance education policy, education strategy, curriculum, teaching and learning process. 
The Kingdom of Cambodia became officially as the OECD- member since 2016. After becoming as member of OECD till present, Cambodia joins gradually the meeting to prepare the main plans through the International Advisory Group (AIG) and build the capacity through the meeting of the National Project Manager (NPM) which organized by OECD and supported by organizations or International agencies and trained 211 and 49 women, national officials, inspectors in charge national level and low - nation in order to prepare to implement the Program of International Student Assessment for Development ( PISA-D) and the International Advisory Group  AIG  was organized 3 times, the first and second meeting was held in France, and third meeting was held in Paraguay. As we see the Cambodia's development with peace and security and good governance in accordance with the 3rd IAG - meeting suggested the Ministry of Education, Youth and Sport to host "the 4th International Advisory Group Meeting for the Program International Student Assessment for Development- IAG" which held from 17- 19 May, 2017   and "the 5th National Project Manager for Program for International Student Assessment for Development - NPM" which held from 22-25 May, 2017 at Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia.    

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិសម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៤


សៀមរាប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំ "កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិសម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៤" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧  ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧  ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ណាត  ប៊ុនរឿន   រដ្ឋលេខាធិការ  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គររីស៊ត (Sokha Angkor Resort)  ខេត្តសៀមរាប។    
ថ្លែងទៅកាន់ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ  ឯកឧត្តមបណ្ឌិត   រដ្ឋលេខាធិការ  បានមានប្រសាសន៍ថា៖ កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការជាមួយប្រទេសចូលរួមនៃកម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគួរចូលរួម ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងយុទ្ថសាស្រ្តអប់រំ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងចក្ខុវិស័យនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកល​និងក្លាយជាប្រទេស​ដែលមានចំណូលមធ្យមត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ ដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុក តាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហ៍កម្ម។ តាមការរំពឹងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើតមុខរបរ

ដោយចូលរួមជាមួយប្រទេសដែលបានប្រើកម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ ២០១៤ - ២០១៨ របស់ក្រសួងអប់រំ និងការបង្កើត និងការអនុវត្ត នៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអប់រំនាពេលអនាគត។​ កិច្ចប្រជុំនេះ កើតបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំក្រោយកិច្ចប្រជុំកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិ ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្កាយ នាខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ តាំងពីពេលនោះមក រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីសាកល្បង​ នៃតេស្តរង្វាយតម្លៃសិស្សអន្តរជាតិអនុវត្តបានជោគជ័យ កិច្ចប្រជុំថ្មីនេះ បានធ្វើឱ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពដើម្បី ពិនិត្យឡើងវិញ នូវលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសាកល្បងនៃកម្មវិធីតាមរយៈកិច្ចប្រជុំ យើងនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ គម្រោងសកម្មភាព ផែនការគំរូ និងគម្រោងលម្អឹត សម្រាប់ ២០១៧- ២០១៨ ហើយយើងនិងរកឱ្យឃើញ គម្រោងនិងលទ្ធផលសកម្មភាពនៃការកសាងសមត្ថភាព នៃកម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងគម្រោងនៃការវិភាគ និងផែនការរបាយការណ៍ ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត   រដ្ឋលេខាធិការ  បានបញ្ជាក់ផងដែរថា៖ កិច្ចប្រជុំ ត្រូវនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ ២០១៤- ២០១៨ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងន័យដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំ តាមរយៈកិច្ចសហការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃលទ្ធផលរង្វាយតម្លៃ ក្នុងដំណើរការបង្រៀន និងរៀន សម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តគម្រោងរង្វាយតម្លៃការសិក្សាថ្នាក់ជាតិ និងបានចូលរួមវិភាគទានផងដែរក្នុងការបង្កើនតួរនាទីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គម្រោងរង្វាយតម្លៃការសិក្សាថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការគាំទ្ររគុណភាពអប់រំ ក្នុងពេលដែលវាបានផ្តល់នូវ វេទិការសម្រាប់អ្នកតំណាងទាំងអស់ មកពីបណ្តាប្រទេសដែលបានចូលរួម ដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ពួកគេ និងដើម្បីជម្រុញ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្តីពី ផលប្រយោជន៍រួមទៅវិទៅមកជាសកល ។
លោក ស្រី យូរី ប្រធានផ្នែក នៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (OECD) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ នាងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះ ថ្លែងអំណរគុណ​ និងបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះភាពជាម្ចាស់ក្នុការដឹកនាំដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមគំនិតផ្តួចផ្ដើមនេះ។ ភាគីកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាដើម្បីបង្កើនការសិក្សារបស់សិស្ស ដោយបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមនៃគុណភាព និងសមភាពនៃការអប់រំ និងជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវ នៃការអភិវឌ្ឍ និងដឹកនាំ កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ  ដែលគួរផ្តល់លើការវិភាគទិន្និន័យ ដើម្បីដឹកនាំពិភាក្សាគោលនយោបាយ សំអាងលើមូលដ្ឋានដែលមានអត្ថន័យ និងបរិបទនៃប្រទេសដែលចំណូលមធ្យម និងចំណូលទាប។
កិច្ចប្រជុំនេះ​ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ប្រតិភូ ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនដូចជា៖  អេក្វាឌ័រ  ក្វាតេម៉ាឡា ហុងឌូរ៉ាស  ប៉ាណាម៉ា  ប៉ារ៉ាហ្កាយ  សេណេហ្គាល់  សំប៊ី  ប្រេស៊ីល ប្រទេសកូសូវ៉ូ  និងបុគ្គលិកអប់រំ  អ្នកជំនាញ  នៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (OECD) តំណាងអង្គការអន្តរជាតិ  ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍  និងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ចំនួន ៧៥ នាក់ ។  
កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញ   និងការពិភាក្សាពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធី រង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ​ និងពិនិត្យលើគម្រោងលម្អិតសម្រាប់ប្រមូលលទ្ធផលនៃការសិក្សាសំខាន់ៗ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឱ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ បានចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃបំណិនរបស់សិស្សអាយុ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ហើយលទ្ធផលបានពីការវាយតម្លៃ នឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ ដើម្បីកែលម្អគោលនយោបាយអប់រំ យុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ កម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀន និងរៀន ។
សូមបញ្ចាក់ផងដែរថា៖ កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (OECD)ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ បានចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃបំណិនរបស់សិស្សអាយុ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ហើយលទ្ធផលបានពីការវាយតម្លៃ នឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ ដើម្បីកែលម្អគោលនយោបាយអប់រំ យុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ កម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀន និងរៀនជាដើម។ ហើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ បានចូលជាសមាជិកពេញលេញក្នុងឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាសមាជិក រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរូមជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការណ៍ចម្បងៗ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិ និងការកសាងសមត្ថភាពតាមរយៈកិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ដែលរៀបចំដោយអង្គការ OECD និងចូលរួមឧបត្ថមដោយអង្គការ​ ឬទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិជាច្រើន ព្រមទាំងបានបំប៉នសមត្ថភាពមន្រ្តីអប់រំថ្នាក់ជាតិ ​មន្រ្តីទទួលបន្ទុកការងារអធិការកិច្ចថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ ចំនួន ២១១ នាក់ ស្រី ៤៩ នាក់ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ PISA-D និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិ IAG ត្រូវបានរៀបចំនួន ៣លើករួចមកហើយ គឺលើកទី ១ និងលើកទី​២ នៅប្រទេសបារាំង និងលើកទី៣ នៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយ។ ដោយមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានសន្តិភាព និងសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងមានភាពជាម្ចាស់ក្នុងកិច្ចដឹកនាំការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្មារតីនៃអង្គប្រជុំ IAG លើកទី៣ បានស្នើសុំឱ្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ "កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិសម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៤" ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧  ដល់ថ្ងៃទី១៩  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧ និង "កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់កម្មវិធីរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ លើកទី៥"   ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥   ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គររីស៊ត (Sokha Angkor Resort)  ខេត្តសៀមរាប។